Alicia Noëllie Saes-Louarn

Stipendiat
Bilde av Alicia Noëllie Saes-Louarn
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 30A 0373 Oslo
Postadresse Pb 1143 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Alicia Noëllie Saes-Louarns PhD prosjekt utforsker hvilke faktorer som fører til at ledere i norske direktorater feiltolker EUs sekundærlover. Dette prosjektet er en del COMPLEX-prosjektet. 

Bakgrunn

Saes-Louarn har en mastergrad i Europastudier fra NTNU i Trondheim, samt en master i Strategic Management and Marketing fra Université Paris-Saclay og Université de Montpellier. I tillegg har hun en bachelor i Management and International Trade fra University of Paris XII.

Emneord: Komparativ politikk, Offentlig administrasjon, EU, Europeisk integrasjon
Publisert 28. nov. 2021 19:02 - Sist endret 11. jan. 2022 09:03