Alexander Katsaitis

Postdoktor
Bilde av Alexander Katsaitis
English version of this page
Telefon +47 22 85 88 61
Brukernavn
Besøksadresse Sognsveien 68 0855 Oslo
Postadresse 0318 Oslo PB 1143 Blindern

Faglige interesser

Alexander Katsaitis' forskning tar sikte på å forbedre politikkutforming, spesielt innenfor styring, gjennomsiktighet og ansvarlighet. Han tar utgangspunkt i teorier om institusjonell legitimitet, tilgang og politisering, og undersøker interessegruppers aktivitet i EU vis-a-vis unionens demokratiske meritter. Hans nylige arbeider inkluderer en utfyllende studie av lobbyvirksomhet i Europaparlamentet (med David Coen).  

Bakgrunn

Katsaitis har en PhD i statsvitenskap og en MSc i offentlig politikk fra School of Public Policy ved University College London. Før han kom til ARENA var han Max Weber-stipendiat ved Robert Schumann Centre for Advanced Studies i Firenze. Han har undervist en rekke emner i offentlig politikk, blant annet i offentlig økonomi, EUs offentlige politikk, og europeisering og nasjonalstaten. 

Prosjekter

Katsaitis jobber for tiden på et postdoktorprosjekt kalt 'The European Parliament as a (de-)legitimising force of EU financial authorities?'. Prosjektet er del av ARENAs forskningsprosjekt REFLEX. Han deltar også i andre internasjonale samarbeidsprosjekter. 

Emneord: EU, Legitimitet, Mixed Methods, Interessegrupper, Deliberasjon, Politisering, Europaparlamentet

Publikasjoner

EU Democratic Deficit(s) and Legitimacy; System vs. Sub-System Level”. In K. Demetriou (ed.) The European Union in Crisis: Explorations in Representation and Democratic Legitimacy. Springer Verlag (2015). Online ISBN 978-3-319-08774-0

Institutional and Constitutional Aspects of Special Interest Representation (with David Coen). For European Parliament, Committee on Constitutional Affairs. Study (2015). http://www.europarl.europa.eu/​RegData/etudes/​STUD/2015/​519229/​IPOL_STU(2015)519229_EN.pdf

Chameleon Pluralism in the EU: an empirical study of the European Commission interest group density and diversity across policy domains (with David Coen). In Journal of European Public Policy, 20 (8): 1104-1119 (2013). http://dx.doi.org/10.1080/13501763.2013.781785

  • Coen, David & Katsaitis, Alexander (2019). Legislative Efficiency and Political Inclusiveness: The Effect of Procedures on Interest Group Mobilization in the European Parliament. Journal of Legislative Studies.  ISSN 1357-2334.  25(2), s 278- 294 . doi: 10.1080/13572334.2019.1603251
  • Katsaitis, Alexander & Coen, David (2018). Between cheap talk and epistocracy: The logic of interest group access in the European Parliament's committee hearings. Public Administration.  ISSN 0033-3298. . doi: 10.1111/padm.12406 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. aug. 2017 11:15 - Sist endret 6. feb. 2018 12:53