Alexander Gamst Page

Bilde av Alexander Gamst Page
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 30A 2. etasje 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1143 Blindern 0318 Oslo

Alexander Gamst Page er en forsker tilknyttet PLURISPACE. Han undersøker muslimske innvandrere til Norge, deres erfaringer og hvordan disse erfaringer blir påvirket av lovverk og politisk ideologi.

Faglige interesser

Hans interesseområder er blant annet: migrasjon, religion, minoritetsgrupper, mangfold, integrering, identitetskonstruksjon, kinastudier, internasjonale studenter, etnografi.

Bakgrunn

Page har en mastergrad i sosialantropologi basert på et feltarbeid i Guangzhou, Kina. Dette var en sosiolingvistisk studie på effekten av språkvalg i et flerspråklig nærmiljø.

Han har jobbet som stipendiat ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap ved NTNU, med fokus på innvandring, integrering og mangfold. Doktorgraden hans var en etnografisk studie av kinesiske internasjonale studenter gjennomført via deltagende observasjon og semistrukturerte intervju. Studien utforsket de globaliserte og kosmopolitiske idealer som motiverte deres migrasjon, vanskelighetene de erfarte, og hvordan deltagelse i religiøse miljø ble brukt til å håndtere disse vanskelighetene.

Page var senest ansatt som postdoktor ved Institutt for lærerutdanning, NTNU, hvor han studerte konstruksjon av profesjonell identitet blant lærerstudenter. Hans forskning fokuserte på lærerstudentenes opplevelse av sine egne identiteter som lærere, betydningen av deres elevrelasjoner og deres kunnskapssyn.

 

Emneord: Migrasjon, Minoriteter, Mangfold, integrering, Identitet, Kina, Asia, Etnografi

Publikasjoner

Tidsskriftsartikler

Page, A. G., McManus, C., González, C. P. & Chahboun, Sobh (2017). Is Beauty in the Hand of the Writer? Influences of Aesthetic Preferences through Script Directions, Cultural, and Neurological Factors: A Literature Review. Frontiers in Psychology 8(1325) (Level 2). doi: 10.3389/fpsyg.2017.01325

Page, A. G. & Chahboun, S. (2019). Emerging Empowerment of International Students: how international student literature has shifted to include the students’ voices. Higher Education, 78(5) (Level 2). doi: 10.1007/s10734-019-00375-7

Page, A. G.  (2019) Ethnic Enclaves Transcending Space: Chinese international students’ social networks in a European University town. Asian Ethnicity, 20(4) (Level 1). doi: 10.1080/14631369.2019.1570816

Page, A. G. (2019) International Studies as Global Capital: a case study in how Chinese students utilize their sojourns for achieving global mobility. Asian Anthropology, 18(4) (Level 1). doi: 10.1080/1683478X.2019.1625514

Page, A. G. (2020) Language Relations on Shamian: A Study of Sales Aggression Triggered by Language in a Trilingual Community. The Asia Pacific Journal of Anthropology, 21(4), 371-386. doi: 10.1080/14442213.2020.1795707

Bokkappitler

Page, A. G., Lund, A. C. B. & Løhre, A. (2020). Innledning: Om ProfILU, antologien og nye utfordringer. In A. Løhre og A. C. B. Lund (eds.), Studenten skal bli lærer: Kunnskap, identitet og profesjonsutvikling (s. 9-24). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Page, A. G. & Moen, E. T. (2020). En syklisk vei til profesjonell kunnskap: Praksisperiodens påvirkning på kunnskapsproduksjon i lærerutdanning. In A. Løhre og A. C. B. Lund (eds.), Studenten skal bli lærer: Kunnskap, identitet og profesjonsutvikling (s. 105-118). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

 • Chahboun, Sobh; Kvello, Øyvind & Page, Alexander (2021). Extending the field of extended language: A literature review on figurative language processing in neurodevelopmental disorders. Frontiers in Communication. ISSN 2297-900X. 6, s. 1–14. doi: 10.3389/fcomm.2021.661528. Fulltekst i vitenarkiv
 • Page, Alexander (2021). From Familial Pressure to Seeking One’s Fortune: Chinese International Students’ Search for Geographical and Social Mobility as a Response to Societal and Familial Pressures. I Ryndyk, Oleksandr; Suter, Brigitte & Odden, Gunhild (Red.), Migration to and from Welfare States: Lived Experiences of the Welfare–Migration Nexus in a Globalised World. Springer. ISSN 978-3-030-67615-5. s. 49–65. doi: 10.1007/978-3-030-67615-5_4.
 • Page, Alexander Gamst (2020). Language Relations on Shamian: A Study of Sales Aggression Triggered by Language in a Trilingual Community . Asia Pacific Journal of Anthropology. ISSN 1444-2213. 21(4), s. 371–386. doi: 10.1080/14442213.2020.1795707. Fulltekst i vitenarkiv
 • Page, Alexander Gamst & Moen, Elin Tronsaune (2020). En syklisk vei til profesjonell kunnskap: Praksisperiodens påvirkning på kunnskapsproduksjon i lærerutdanning. I Løhre, Audhild & Lund, Anne Carine Bonnevie (Red.), Studenten skal bli lærer: Kunnskap, identitet og profesjonsutvikling. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-65237-1. s. 105–118. doi: 10.23865/noasp.98.ch5.
 • Moen, Elin Tronsaune & Page, Alexander Gamst (2020). Kunnskapsformer og danningsidealer i lærerutdanningen. I Løhre, Audhild & Lund, Anne Carine Bonnevie (Red.), Studenten skal bli lærer: Kunnskap, identitet og profesjonsutvikling. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-65237-1. s. 85–104. doi: 10.23865/noasp.98.ch4.
 • Page, Alexander Gamst (2019). International studies as global capital: a case study in how Chinese students utilize their sojourns for achieving global mobility. Asian Anthropology. ISSN 1683-478X. 18(4), s. 282–296. doi: 10.1080/1683478X.2019.1625514.
 • Page, Alexander Gamst & Chahboun, Sobh (2019). Emerging empowerment of international students: how international student literature has shifted to include the students’ voices. Higher Education. ISSN 0018-1560. 78(5), s. 871–885. doi: 10.1007/s10734-019-00375-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Page, Alexander Gamst (2019). Ethnic enclaves transcending space: Chinese international students’ social networks in a European University town. Asian Ethnicity. ISSN 1463-1369. 20(4), s. 418–435. doi: 10.1080/14631369.2019.1570816.
 • Page, Alexander Gamst; Chris, McManus; González, Carmen P. & Chahboun, Sobh (2017). Is Beauty in the Hand of the Writer? Influences of Aesthetic Preferences through Script Directions, Cultural, and Neurological Factors: A Literature Review. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 8. doi: 10.3389/fpsyg.2017.01325. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Page, Alexander Gamst; Lund, Anne Carine Bonnevie & Løhre, Audhild (2020). Introduksjon: Om ProfILU, antologien og nye utfordringer. I Løhre, Audhild & Lund, Anne Carine Bonnevie (Red.), Studenten skal bli lærer: Kunnskap, identitet og profesjonsutvikling. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-65237-1. s. 9–24. doi: 10.23865/noasp.98.ch0.
 • Page, Alexander Gamst (2016). Kinesisk guts møter norsk hverdag. [Internett]. abcnyheter.no.
 • Page, Alexander Gamst (2016). Kinesisk guts møter norsk hverdag. [Internett]. Gemini.no.
 • Page, Alexander Gamst & Marko, Valenta (2016). Moorings and Disembeddedness: The Search for Modern Subjectivity and the Need for Belonging among Chinese International Students in Norway. Doktoravhandlinger ved NTNU.
 • Johansen, Stein Erik & Page, Alexander Gamst (2011). Language Relations in Guangzhou. The Intimate and Official Dimension of Linguistic Codes in Urban China. NTNU.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. okt. 2020 16:07 - Sist endret 20. okt. 2020 16:20