Alexander Gamst Page

Bilde av Alexander Gamst Page
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 30A 2. etasje 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1143 Blindern 0318 OSLO

Alexander Gamst Page er en forsker tilknyttet PLURISPACE. Han undersøker muslimske innvandrere til Norge, deres erfaringer og hvordan disse erfaringer blir påvirket av lovverk og politisk ideologi.

Faglige interesser

Hans interesseområder er blant annet: migrasjon, religion, minoritetsgrupper, mangfold, integrering, identitetskonstruksjon, kinastudier, internasjonale studenter, etnografi.

Bakgrunn

Page har en mastergrad i sosialantropologi basert på et feltarbeid i Guangzhou, Kina. Dette var en sosiolingvistisk studie på effekten av språkvalg i et flerspråklig nærmiljø.

Han har jobbet som stipendiat ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap ved NTNU, med fokus på innvandring, integrering og mangfold. Doktorgraden hans var en etnografisk studie av kinesiske internasjonale studenter gjennomført via deltagende observasjon og semistrukturerte intervju. Studien utforsket de globaliserte og kosmopolitiske idealer som motiverte deres migrasjon, vanskelighetene de erfarte, og hvordan deltagelse i religiøse miljø ble brukt til å håndtere disse vanskelighetene.

Page var senest ansatt som postdoktor ved Institutt for lærerutdanning, NTNU, hvor han studerte konstruksjon av profesjonell identitet blant lærerstudenter. Hans forskning fokuserte på lærerstudentenes opplevelse av sine egne identiteter som lærere, betydningen av deres elevrelasjoner og deres kunnskapssyn.

 

Emneord: Migrasjon, Minoriteter, Mangfold, integrering, Identitet, Kina, Asia, Etnografi
Publisert 20. okt. 2020 16:07 - Sist endret 20. okt. 2020 16:20