Zarifa Barkathulla

Bilde av Zarifa Barkathulla
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 30A 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1143 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Zarifa Barkathullah er masterstudent i internasjonale relasjoner på Universitetet i Ås (NMBU). Hennes faglige hovedinteresser er integrering og bosetting. Masteroppgaven tar for seg EUs rolle i formingen av norsk flyktning- og bosettingspolitkk, med et spesielt fokus på Oslo-regionen. Oppgaven er en del av ARENAs EU3D-prosjekt, og Asimina Michailidou er hovedveileder. 

Bakgrunn

Zarifa har en bachelorgrad i management fra University of Dallas, Texas. Hun har tidligere arbeidet som praktikant hos Flyktningehjelpen i Oslo. 

 

Emneord: Bosetting, EU, Flyktninger, Oslo
Publisert 22. okt. 2019 10:53 - Sist endret 20. nov. 2019 11:20