theare

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Thea Rugtvedt Eide er student ved masterprogrammet i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Hennes faglige interesser er politisk sosiologi og temaer som institusjonell endring, demokrati og makt. I masteroppgaven undersøker hun betydningen av eksperter og akademisk kunnskap i norsk offentlig politikkutforming, gjennom å se på referansemønstre i Norges offentlige utredninger (NOU). Oppgaven er en del av EUREX-prosjektet og hennes veiledere ved ARENA er Cathrine Holst og Stine Hesstvedt.

Bakgrunn

Eide har en bachelorgrad i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Som en del av bachelorgraden tilbragte hun et semester ved McGill University i Montreal.

Emneord: Demokrati, Ekspertise
Publisert 15. jan. 2019 15:14 - Sist endret 16. jan. 2019 13:34