Hallvard Sandven

Bilde av Hallvard Sandven
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 30A 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1143 Blindern 0318 OSLO

Sandven er PhD-kandidat i politisk teori ved Universitetet i Oxford, hvor han er støttet av Akerstipendet. Avhandlingen hans ser på legitimiteten til moderne grenseregimer i lys av teorien om ‘non-domination’. Han er spesielt interessert i legitimiteten til ekstraterritorielle og overstatlige former for grensekontroll. Ved ARENA Sandven jobbe med et prosjekt om Frontex.

Hans siste publikasjon er ‘Systemic domination, social institutions, and the coalition problem’ i Politics, Philosophy and Economics (doi.org/10.1177/1470594X20927927).

Publisert 6. sep. 2019 12:23 - Sist endret 2. juli 2020 16:03