Hallvard Sandven

Bilde av Hallvard Sandven
Besøksadresse Sognsveien 68 0855 OSLO
Postadresse Postboks 1143 Blindern 0318 OSLO

Sandven er stipendiat i politisk teori ved University of Oxford. PhD-prosjektet hans ser på legitimitet og grensekontroll, og spesielt legitimeteten til eksterritoriale og samarbeidsorienterte former for grensekontroll. Under hans tid på ARENA skal Sandven studere disse temaene og hvordan de tas i bruk i håndteringen av migrasjon i Europa.  

Publisert 6. sep. 2019 12:23 - Sist endret 6. sep. 2019 12:23