Diana Potjomkina

Bilde av Diana Potjomkina
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 30A Etasje UE 0373 Oslo
Postadresse ARENA - Senter for europaforskning PB 1143 Blindern 0318 Oslo

Bakgrunn

Potjomkina er stipendiat på prosjektet The contribution of regional and global multistakeholder mechanisms in improving global governance (GREMLIN: Global and REgional MuLtistakeholder INstitutions) ved United Nations University – CRIS, Vrije Universiteit Brussel, Ghent University. GREMLIN-prosjektet analyserer multistakeholderism i handels- og internettstyring, to områder hvor sivilsamfunn engasjerer seg sterkt, på både regionalt og internasjonalt nivå. 

Hun har en bachelor- og mastergrad i internasjonale relasjoner fra Riga Stradins University i Riga, og har tidligere vært aktiv i Europabevegelsen. 

Emneord: Multistakeholderism, EU's external action, Trade policy
Publisert 21. jan. 2020 15:41 - Sist endret 21. jan. 2020 15:41