Alexander Katsaitis

Gjesteforsker
Bilde av Alexander Katsaitis
Brukernavn
Postadresse PB 1143 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Alexander Katsaitis' forskning tar sikte på å forbedre politikkutforming, spesielt innenfor styring, gjennomsiktighet og ansvarlighet. Han tar utgangspunkt i teorier om institusjonell legitimitet, tilgang og politisering, og undersøker interessegruppers aktivitet i EU vis-a-vis unionens demokratiske meritter. Hans nylige arbeider inkluderer en utfyllende studie av lobbyvirksomhet i Europaparlamentet (med David Coen).  

Bakgrunn

Katsaitis har en PhD i statsvitenskap og en MSc i offentlig politikk fra School of Public Policy ved University College London. Før han kom til ARENA var han Max Weber-stipendiat ved Robert Schumann Centre for Advanced Studies i Firenze. Han har undervist en rekke emner i offentlig politikk, blant annet i offentlig økonomi, EUs offentlige politikk, og europeisering og nasjonalstaten. 

Prosjekter

Katsaitis jobber for tiden på et postdoktorprosjekt kalt 'The European Parliament as a (de-)legitimising force of EU financial authorities?'. Prosjektet er del av ARENAs forskningsprosjekt REFLEX. Han deltar også i andre internasjonale samarbeidsprosjekter. 

Emneord: EU, Europaparlamentet, Interessegrupper, Legitimitet, Mixed Methods, Deliberasjon, Politisering

Publikasjoner

 

Following the Money: Exploring Business Financial Contributions to the European Union's Political Parties. JCMS: Journal of Common Market Studies (2020, Early View).

Deliberative layering: Explaining diverse interest mobilization across the European Parliament's Policy Cycle (with Wilhelm Lehmann & David Coen). Journal of Public Affairs (2020, Early View).

Legislative Efficiency & Political Inclusiveness: The Effect of Procedures on Interest Group Mobilization in the European Parliament (with David Coen). Journal of Legislative Studies 25 (2): 278-294.

Between cheap talk and epistocracy: The logic of interest group access in the European Parliament's committee hearings (with David Coen). Public Administration 97 (4): 754-769.

Parliamentary procedures & interest group mobilization: evidence from the European Parliament's committees (with David Coen). European University Institute Working Papers, 2017/ 16. 

EU Democratic Deficit(s) and Legitimacy; System vs. Sub-System Level”. In K. Demetriou (ed.) The European Union in Crisis: Explorations in Representation and Democratic Legitimacy. Springer Verlag (2015).

Institutional and Constitutional Aspects of Special Interest Representation (with David Coen). For European Parliament, Committee on Constitutional Affairs. Study (2015).

Chameleon Pluralism in the EU: an empirical study of the European Commission interest group density and diversity across policy domains (with David Coen). In Journal of European Public Policy, 20 (8): 1104-1119.

  • Coen, David; Lehmann, Wilhelm & Katsaitis, Alexander (2020). Deliberative layering: Explaining diverse interest mobilization across the European Parliament's Policy Cycle. Journal of Public Affairs.  ISSN 1472-3891. . doi: 10.1002/pa.2139 Vis sammendrag
  • Eriksen, Andreas & Katsaitis, Alexander (2020). Accountability through mutual attunement: How can parliamentary hearings connect the elected and the unelected?. Public Policy and Administration.  ISSN 0952-0767. . doi: 10.1177/0952076720977606 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
  • Katsaitis, Alexander (2020). Following the Money: Exploring Business Financial Contributions to the European Union’s Political Parties. Journal of Common Market Studies.  ISSN 0021-9886.  58(5), s 1342- 1351 . doi: 10.1111/jcms.13032 Vis sammendrag
  • Coen, David & Katsaitis, Alexander (2019). Legislative Efficiency and Political Inclusiveness: The Effect of Procedures on Interest Group Mobilization in the European Parliament. The Journal of Legislative Studies.  ISSN 1357-2334.  25(2), s 278- 294 . doi: 10.1080/13572334.2019.1603251 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Katsaitis, Alexander & Coen, David (2018). Between cheap talk and epistocracy: The logic of interest group access in the European Parliament's committee hearings. Public Administration.  ISSN 0033-3298. . doi: 10.1111/padm.12406 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. aug. 2017 11:15 - Sist endret 20. jan. 2021 14:34