Marit Eldholm

Bilde av Marit Eldholm
English version of this page
Telefon +47 22858862
Brukernavn
Besøksadresse Sognsveien 68 0855 Oslo
Postadresse Postboks 1143 Blindern 0318 OSLO

Arbeidsområder

Marit Eldholm er administrativ prosjektleder for PLATO (The Post-Crisis Legitimacy of the European Union), et EU Horisont 2020-finansiert PhD-nettverk (MSCA-ITN) med 20 europeiske partnerinstitusjoner (2017-2020).

Hun deltar også i koordineringsgruppen for EU3D: Differentiation, Dominance and Democracy, et annet H2020-prosjekt med ti europeiske partnere, der hun er ansvarlig for prosjektets formidlings- og kommunikasjonsstrategi (2019-2023).

Bakgrunn

Eldholm has jobbet med eksternt finansierte prosjekter på ARENA siden 2006, i hovedsak mot EUs forskningsprogram. Hun er involvert i alle faser - fra søknadsprosess til opprettelse, drift og rapportering - og har i tillegg til generell prosjektledelse og forskerstøtte hatt særlig fokus på "impact" og forskningsformidling.

Hun var kommunikasjonsansvarlig og nettredaktør på ARENA fra 2013 til 2016. I denne perioden var hun sentral i arbeidet med søknad og oppstart av det H2020-finansierte GLOBUS-prosjektet, med ansvar for kommunikasjonsplan og samfunnskontakt. Fra 2007 til 2012 var hun ansvarlig for kommunikasjon og formidling i RECON-prosjektet, finansiert av EUs sjette rammeprogram, med 22 partnerinstitusjoner i 13 land. I den siste fasen var hun prosjektleder.

Eldholm har sin utdanning innenfor europastudier, sammenliknende politikk, fransk og italiensk. Hun har en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (ARENA rapport 5/2007). Hun har mellomfag i sammenlignende politikk, grunnfag i italiensk og delfag i humanistisk informatikk fra Universitetet i Bergen og har studert internasjonal politikk ved Università degli Studi di Catania, fransk språk og litteratur ved Université libre de Bruxelles og fransk for næringslivet ved Norges Handelshøyskole.

Emneord: Forskningsstøtte, EU, Ekstern finansiering, Forskningsformidling, Kommunikasjon

Publikasjoner

  • Fossum, John Erik & Eldholm, Marit (2012). Conceptualising (and tentatively mapping) the EU’s social constituency, In Ireneusz Pawel Karolewski & Viktoria Kaina (ed.),  Civic Resources and the Future of the European Union.  Routledge.  ISBN 978-0-415-68900-7.  Chapter 7.
  • Eldholm, Marit & Fossum, John Erik (2007). Conceptualising (and Tentatively Mapping) the EU's Social Constituency, In John Erik Fossum; Philip R. Schlesinger & Geir Ove Kværk (ed.),  Public Sphere and Civil Society? Transformations of the European Union.  ARENA Report No 2/07.  Chapter 7.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. aug. 2010 12:55 - Sist endret 3. feb. 2021 09:16

Prosjekter