Marit Eldholm

Bilde av Marit Eldholm
English version of this page
Telefon +47-22858862
Brukernavn
Besøksadresse 0855 Oslo Sognsveien 68
Postadresse Postboks 1143 Blindern 0318 OSLO

Arbeidsområder

Marit Eldholm er administrativ koordinator for PLATO (The Post-Crisis Legitimacy of the European Union), et EU Horisont 2020-finansiert PhD-nettverk (MSCA-ITN) med 20 europeiske partnerinstitusjoner (2017-2020).

Hun deltar også i koordineringsgruppen for GLOBUS (Reconsidering European Contributions to Global Justice), med ansvar for kommunikasjon, formidling og impact fra det EU-finansierte prosjektet som har 8 partnere globalt (2016-2020).

Bakgrunn

Eldholm has jobbet med eksternt finansierte prosjekter på ARENA siden 2006, fra søknadsprosess til opprettelse, drift og rapportering, med særlig fokus på impact og forskningsformidling.

Hun var kommunikasjonsansvarlig og nettredaktør på ARENA fra 2013 til 2016. I denne perioden deltok hun også i prosjektsøknad og oppstart av det Horisont 2020-finansierte GLOBUS-prosjektet, med ansvar for kommunikasjonsplan og nettside. Fra 2007 til 2012 var hun ansvarlig for kommunikasjon og formidling i RECON-prosjektet, finansiert av EUs sjette rammeprogram, med 22 partnerinstitusjoner i 13 land, og var prosjektleder i den siste fasen.

Eldholm har sin utdanning innenfor europastudier, sammenliknende politikk, fransk og italiensk. Hun har en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (ARENA rapport 5/2007). Hun har mellomfag i sammenlignende politikk, grunnfag i italiensk og delfag i humanistisk informatikk fra Universitetet i Bergen og har studert internasjonal politikk ved Università degli Studi di Catania, fransk språk og litteratur ved Université libre de Bruxelles og fransk for næringslivet ved Norges Handelshøyskole.

Emneord: Ekstern finansiering, Forskningformidling, Forskningsstøtte, Prosjektledelse, EU, Internasjonalt samarbeid

Publikasjoner

  • Fossum, John Erik & Eldholm, Marit (2012). Conceptualising (and tentatively mapping) the EU’s social constituency, In Ireneusz Pawel Karolewski & Viktoria Kaina (ed.),  Civic Resources and the Future of the European Union.  Routledge.  ISBN 978-0-415-68900-7.  Chapter 7.
  • Eldholm, Marit & Fossum, John Erik (2007). Conceptualising (and Tentatively Mapping) the EU's Social Constituency, In John Erik Fossum; Philip R. Schlesinger & Geir Ove Kværk (ed.),  Public Sphere and Civil Society? Transformations of the European Union.  ARENA Report No 2/07.  Chapter 7.

Se alle arbeider i Cristin

  • Eldholm, Marit; Lord, Christopher; Eriksen, Erik Oddvar & Fossum, John Erik (2015, 01. juli). Britenes fire valg etter Brexit. [Internett].  Forskning.no.
  • Eriksen, Erik Oddvar; Fossum, John Erik; Sjursen, Helene & Eldholm, Marit (2014, 20. januar). EØS-avtalen truer demokratiet. [Internett].  Forskning.no.
  • Eldholm, Marit (red.) (2007). Mot en europeisk grunnlov? En diskursteoretisk analyse av Konventet for EUs fremtid.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. aug. 2010 12:55 - Sist endret 17. aug. 2017 10:01