Personer med emneord «Ekspertise»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Trym Nohr Fjørtoft Fjørtoft, Trym Nohr Postdoktor +47 46 74 79 36 t.n.fjortoft@arena.uio.no Demokrati, Ekspertise, Legitimitet, EU