Ledig stilling som forskningsassistent

ARENA Senter for europaforskning har en ledig stilling (100%) som forskningsassistent. Søknadsfrist: 6. februar 2020. 

Illustration: Colourbox

ARENA søker en forskningsassistent til å jobbe med det EU-finansierte prosjektet Trust in Governance and Regulation in Europe (TiGRE). Arbeidsoppgavene vil være varierte, og innebærer blant annet støtte til utforming av spørreskjema, statistiske analyser av surveymateriale, oversetting, skriving og redigering av administrative rapporter med mer. Vi søker en person med erfaring med surveymetode og statistisk analyse med statistikkprogram (f.eks. STATA, SPSS eller R).

Arbeidsspråket på ARENA er engelsk, men det er også nødvendig med god kunnskap i et skandinavisk språk for denne stillingen. 

Stillingen er ledig fra april 2020, eller etter avtale, og tilsettingen er for en periode på to år. 

Søknadsfrist: 6. februar 2020

Om TiGRE

Trust in Governance and Regulation in Europe (TiGRE) er et forskningsprosjekt med 10 europeiske partnere koordinert av Université de Lausanne i Sveits. TiGRE tar sikte på å avdekke tillitsrelasjoner blant like aktører i reguleringsregimer og hvordan tillit bidrar til effektive og legitime avgjørelser. Det empiriske fokuset er på matsikkerhet, finansregulering, datasikkerhet og personvern. ARENA, ved professorene Tobias Bach og Jarle Trondal, er en sentral partner i prosjektet og koordinerer arbeidet med en internasjonal surveyundersøkelse samt statistiske analyser av dette materialet. 

Les mer: ARENAs forskningsprosjekter

Publisert 9. jan. 2020 10:45 - Sist endret 9. jan. 2020 10:45