En valuta med tillitsproblemer

En kan lure på hvor mye kommisjonen har lært av den økonomiske krisa de senere årene, sier Asimina Michailidou til Dag og Tid.

Dag og Tid, 26. mai 2017

I et intervju med Dag og Tid kommenterer Asimina Michailidou nyheten fra Frankfurter Allgemeine Zeitung om at EU-kommisjonen angivelig har som mål at alle EU-land skal innføre euro innen 2025. 

– Det er ikke overraskende, sier Michailidou til avisa. – Samtidig kan en lure på hvor mye kommisjonen har lært av den økonomiske krisa i EU de siste årene. 

Macrons valgseier i Frankrike kan ha virket oppmuntrende på Kommisjonen, men Michailidou påpeker at det fortsatt er mange Le Pen-lignende politikere i andre EU-land. 

– Det vil neppe være klokt av kommisjonen å gå fort fram med dette, sier Michailidou. Hun peker også på behovet for å revurdere dagens system: – Om alle EU-landa skal bli medlemmer i euroen, er vi nødt til å diskutere de dysfunksjonelle sidene ved systemet i dag. 

Les artikkelen her (adgangsbegrenset PDF, kun for UiO-ansatte)

Publisert 26. mai 2017 13:57 - Sist endret 29. mai 2017 09:13