Hvem skal styre Europa om ikke EU?

– Bare EU har rekkevidde – og institusjonell utrustning – til å håndtere europeiske problemer. Der er store politiske og økonomiske gevinster i å samarbeide om løsninger, sier Erik Oddvar Eriksen til e24.no.

– En serie av kriser rammer EU. Mantraet har vært at kriser skaper mer integrasjon. Det er ikke sikkert det vil være slik fremover. Til det er krisene for mange og de avdekker også svakhetene i EU-konstruksjonen, sier Eriksen i et intervju med e24.no.

Intervjuet viser til en rekke kriser, fra Ukraina og Syria, flyktningestrømmer og klimakrise, Brexit og Grexit til Schengen-samarbeidet.

– Når alt dette slår til samtidig er det vanskelig å få til koordinert handling. Lettvinte løsninger og den nasjonal statelige egoismen får fritt spillerom, sier Eriksen.

Han ser for seg tre alternative scenarioer, alle med ulike utfordringer.

– Det rakner fra flere hold, e24.no, 3. januar 2016
 

Publisert 4. jan. 2016 15:41 - Sist endret 28. jan. 2016 14:03