Should I Stay or Should I Go?

– Det er en reell mulighet at britene stemmer ja til å forlate EU, sier John Erik Fossum til Vårt Land. 

faksimile, Vårt Land

I et intervju med Vårt Land hevder John Erik Fossum at en eventuell Brexit vil føre til en særdeles uforutsigbar og risikofylt prosess, både for EU og Storbritannia. – I verste fall kan det få dramatiske følger for EU, sier Fossum. 

– Ja-siden spiller høyt når de legger til grunn at britene som utenforland i kraft av sin tyngde vil kunne forhandle seg fram til en god avtale med EU om frihandel og annet. For EU vil det være sterke grunner til å hindre at britene får en så god avtale at andre land blir fristet til å kaste seg på utmeldingstoget med ønske om en løsere avtale med EU. 

Fossum trekker videre frem tre potensielt problematiske sider ved en eventuell britisk utmelding: Den kan føre til et nytt balanseforhold i EU, den kan fyre ytterligere opp under framgangen til ultranasjonalistiske partier i EU-landene, og et svakere europeisk fellesskap kan styrke Russland og Putins posisjon. 

Les hele saken her (kun for UiO-ansatte) 

Publisert 13. mai 2016 10:25