Kan få et Festung Europa

Espen D. H. Olsen tror ikke Schengen-avtalen kollapser, men at man finner en løsning innenfor det nåværende systemet.

– Det er veldig alvorlig for Schengen-samarbeidet om man ikke klarer å løse problemene i Hellas, sier Olsen i et intervju med Dagens Næringsliv.

Han tror ikke Schengen-avtalen kollapser, men at man finner en løsning innenfor det nåværende systemet.

Det er imidlertid åpenbart at det må komme endringer i Schengen-avtalen, i følge ARENA-forskeren. Han trekker frem eksempler som kvotesystem, og sannsynligvis også høyere grensemurer i randsonene for å sikre fri bevegelse innad.

– Festung Europa kan bli en konsekvens av dette, sier Olsen.

Les hele artikkelen her (pdf - kun for UiO-ansatte)

Tror ikke på Schengen-kollaps, Dagens Næringsliv, 28. januar 2016, s. 28-29

Publisert 29. jan. 2016 08:41