– Skammelig at steinrike Norge ikke gjør mer

Erik Oddvar Eriksen sier til NRK at Norge bryter med Schengen-avtalen når den midlertidige grensekontrollen opprettholdes. 

Slik personkontroll må begrunnes i at det er en alvorlig trussel mot den offentlige orden eller indre sikkerhet.

– Det eneste jeg kan oppfatte, er at Norge trenger tid til å ordne asylmottak. Dette holder ikke. Det har hittil ikke vært bevist at sikkerheten eller indre orden er truet, sier Erik Oddvar Eriksen i et intervju med NRK. 

– Skammelig at steinrike Norge ikke gjør mer, nrk.no, 18. januar 2016

Publisert 19. jan. 2016 08:44 - Sist endret 28. jan. 2016 14:03