De fire farene som kan splitte Europa

Vi ser en egoistisk maktpolitikk av verste sort i mange land, og det er en reell fare for at samholdet kan bryte sammen, sier Erik Oddvar Eriksen i et intervju med Aftenposten.

– Om Schengen bryter helt sammen, vil det skape enorme problemer både økonomisk og menneskelig. Presset for å få på plass en effektiv kontroll av yttergrensene og å redde samarbeidet er stort, men faren for sammenbrudd er helt realistisk, sier Eriksen til Aftenposten.

Han håper debatten i Storbritannia kan få tydeligere frem hva som står på spill om samarbeidet i Europa bryter sammen.

– De som vil ut av EU, må svare på hva som kommer i stedet. Det må opprettes nytt samarbeid og lages nye løsninger på en hel rekke områder. For eksempel vil britenes grense bli flyttet fra Calais i Frankrike til Dover i England. Det kan gi flere flyktninger, ikke færre.

Istedenfor et fullstendig EU-sammenbrudd tror Eriksen det er sannsynlig at vi kan få et mye mer oppsplittet Europa der flere og flere land velger bort deler av EU-samarbeidet.

– Når det ikke er vilje til å stå sammen og finne felles løsninger blant alle medlemslandene, vil en kjerne av land ta ledelsen og gå videre på egen hånd, sier han.

Les hele saken her (pdf - kun for UiO-ansatte)

De fire farene som kan splitte Europa, Aftenposten, 6. mars 2016, s. 4-6

Publisert 7. mars 2016 09:55 - Sist endret 7. mars 2016 10:01