2016

Publisert 28. juni 2016 14:42

– Det var ikkje heilt uventa at fleirtalet av folket røysta for å melda Storbritannia ut av EU, seier senterleiar Erik Oddvar Eriksen til Uniforum.

Publisert 7. mars 2016 09:55

Vi ser en egoistisk maktpolitikk av verste sort i mange land, og det er en reell fare for at samholdet kan bryte sammen, sier Erik Oddvar Eriksen i et intervju med Aftenposten.

Publisert 2. feb. 2016 10:08

Mens vi venter på organisert europeisk handling, blir flyktninger kasteballer mellom stater som verner sine grenser og beskytter sine borgere.

Publisert 14. jan. 2016 10:33

Trengs en verdensstat for å sikre den evige fred eller er en frivillig konføderasjon av stater tilstrekkelig? Begge alternativ er problematiske. Spørsmålet er så om en verdenspolitikk uten verdensregjering er mulig i et flernivåsystem.

Publisert 4. jan. 2016 15:41

– Bare EU har rekkevidde – og institusjonell utrustning – til å håndtere europeiske problemer. Der er store politiske og økonomiske gevinster i å samarbeide om løsninger, sier Erik Oddvar Eriksen til e24.no.