Enighet for enhver pris?

Norsk utenrikspolitikk styres av en grunnleggende frykt for uenighet, mer enn av konsensus, skriver Helene Sjursen i Klassekampen.

Mye kan tyde på at konsensus er blitt et mål i seg selv, i stedet for en indikasjon på politikkens legitimitet, skriver Helene Sjursen og utdyper hvordan utenrikspolitiske avgjørelser blir tatt. Hun mener at det ikke nødvendigvis hersker konsensus, men at prosessen rundt utenrikspolitiske vedtak hindrer debatt, slik at uenighet ikke kommer fram. Som eksempel bruker hun Norges stadig sterkere underordning til EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk.  

Innlegget er basert på en artikkel i siste nummer av Nytt Norsk Tidsskrift.

Les hele teksten her (pdf - kun for UiO-ansatte)

Enighet for enhver pris? Klassekampen, 1. oktober 2015, s. 12-13.

Publisert 1. okt. 2015 10:10 - Sist endret 1. okt. 2015 10:10