EU blir en stadig sterkere utenrikspolitisk aktør

Rent formelt har medlemsstatene hendene både på ratt og brems i EUs utenrikspolitikk. Virkeligheten er imidlertid blitt stadig mer kompleks og vil få konsekvenser for Norge, sier Marianne Riddervold og Guri Rosén til Ukeavisen Ledelse.

ARENA-forskerne har publisert en ny artikkel i tidsskriftet European Foreign Afairs Review, der de argumenterer for at medlemslandenes utenrikspolitikk blir mer europeisert. De viser til eksempler både fra den europeiske anti-piratoperasjonen i Somalia og EUs maritime sikkerhetsstrategi fra 2014.

«Funnene understreker at det i praksis ikke lenger er realistisk å snakke om utenriks- og sikkerhetspolitikken som rent mellomstatlig og dermed ulikt alle andre politikkområder», sier Marianne Riddervold.

Hun peker på at dette også får konsekvenser for Norge. Flere av EU-landene er blant Norges tradisjonelt viktigste allierte.

«At de i økende grad samarbeider innenfor EU og i varierende grad i samarbeid med Nato, stiller Norge overfor en rekke dilemmaer, all den tid det begrenser Norges mulighet til å påvirke medlemslandene individuelt, eller i Nato. Faren er også at Norge settes på sidelinjen når EU-landene opptrer sammen i ulike situasjoner, sier hun. Hun advarer samtidig om at de mange uformelle utenriskpolitiske kanalene for innlytelse som åpnes, også for Norge, kan gjøre det vanskeligere å få demokratisk kontroll over det samme politiske området.»

Les hele saken her (pdf - kun for UiO-ansatte)

Mener EU blir en stadig sterkere utenrikspolitisk aktør, Ukeavisen Ledelse, nr. 42, 6. november 2015, s. 6

Publisert 19. nov. 2015 13:23