Schengen for fall?

Espen D.H. Olsen tror ikke Schengen-avtalen står for fall, men at den kan bli reforhandlet og at yttergrensene styrkes.

I et intervju med Dagsavisen sier han at «det er vanskelig å se for seg et EU uten fri bevegelse av personer, fordi det er en så grunnleggende del av hele den europeiske ideen om integrasjon, som har bygd seg opp gjennom flere tiår».

«Det kan tenkes man vil få reforhandling av Schengen der man pålegger statene som er i yttergrensen flere krav til kontroll, og også samtidig gir dem mer økonomisk og administrativ støtte til dette», sier Olsen.

Han mener man kan se for seg at EUs grensekontrollbyrå Frontex blir gitt en større rolle for å hjelpe landene i yttergrensene mer.

Skjerper kontrollen ved grensene, Dagsavisen, 20. november 2015, s. 18-19

Publisert 20. nov. 2015 09:05 - Sist endret 20. nov. 2015 09:05