Fri bevegelse blir neppe ofret

En løsning på flyktningkrisen vil med all sannsynlighet finnes innenfor Schengen-systemet uten at fri bevegelse blir ofret på innvandringsskepsisens alter, skriver Espen D.H. Olsen.

«I Aftenposten 25. november hevder politisk redaktør Trine Eilertsen at endelig har den svenske eliten forstått det folket og Sverigedemokraterna har ment lenge: Asylinnvandringen må begrenses i større grad enn tidligere. Kommentaren er problematisk på flere plan.

For det første er den helt blottet for kontekst når det gjelder Sverige som et land i Europa. Og konteksten betyr mye i flyktningkrisen som har utspilt seg i Europa de siste månedene. Sverige har lenge hatt den mest liberale asylpraksisen i Europa. Flyktningkrisen har avdekket et system som ikke fungerer, hvor noen EU-land tar en uforholdsmessig stor byrde i en akutt krise. Sveriges nye grensepolitikk handler altså like mye om europeisk politikk som å gi innrømmelser til en bekymret befolkning eller Sverigedemokraterna. For eksempel så står den svenske regjeringen fortsatt på at asylkrisen må løses på EU-nivå, ikke ved å melde seg ut av EU, slik Sverigedemokraterna ønsker.

For det andre svikter kommentaren når det gjelder flyktningkrisens mulige ringvirkninger for europeisk integrasjon og fri bevegelse i Europa. Eilertsen hevder at «det grenseløse Europa er raskt i ferd med å bli historie». Men, hun ser her bort fra det faktum at Schengen-avtalen faktisk inneholder en mulighet til midlertidig innføring av passkontroll i 30 dager ved nasjonale grenser. Videre er det slik at et «grenseløst» Europa aldri har betydd åpne grenser inn til Europa. Har Eilertsen glemt debattene om Festung Europa fra 1990-tallet? Videre innebærer den midlertidige passkontrollen ikke at fri bevegelse i EU er i ferd med å bli avskaffet. Alle EU-borgere skal fortsat ha fri bevegelse, om enn med en noe mindre sømløs grensekryssing enn før flyktningkrisen. Og igjen: Dete er en midlertidig situasjon.

Fra EU-forskningen vet vi at fri bevegelse av personer er et helt grunnleggende prinsipp for europeisk integrasjon. Det er lite som tyder på at dette vil endre seg i tiden som kommer. En løsning på flyktningkrisen vil med all sannsynlighet finnes innenfor Schengen-systemet uten at fri bevegelse blir ofret på innvandringsskepsisens alter.»

Espen D. H. Olsen
ARENA Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo

Denne kommentaren stod på trykk i Aftenposten, 27. november 2015

Publisert 27. nov. 2015 09:08 - Sist endret 27. nov. 2015 09:12