Norge leder an i forskning på EU

Norske forskningsmiljøer er blant de beste i Europa på forskning om EU, skriver Forskningsrådet og viser blant annet til GLOBUS-prosjektet som starter opp ved ARENA over nyttår.

Norske forskningsmiljøer er blant de beste i Europa på forskning om EU. Tre prosjekter har fått til sammen 7,5 millioner euro fra Horisont 2020 for å studere EUs rolle som global aktør, skriver Forskningsrådet.

I utenforlandet Norge finnes det miljøer med spisskompetanse på utviklingen i EU og EUs forhold til omverden. I hard konkurranse med internasjonale forskningsmiljøer har ARENA Senter for europaforskning og juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo og Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) fått støtte til å lede hvert sitt EU-prosjekt.

Norge leder an i forskning på EU, forskningsradet.no, 13. november 2015

Publisert 13. nov. 2015 14:07 - Sist endret 1. mars 2018 14:43