EU vil patruljere Norges grenser

Schengen-medlemmet Norge kan bli mer EU-medlem enn Danmark, sier Erik Oddvar Eriksen til Ukeavisen Ledelse.

EU planlegger egen styrke med grensevakter. Dersom planene innføres vil det være den mest omfattende overføringen av nasjonal suverenitet siden innføringen av en felles valuta. Reglene vil omfatte Schengen-medlemmet Norge som i denne saken kan bli mer EU-medlem enn Danmark.

– Dette er potensielt svære greier, sier europaforsker Erik Oddvar Eriksen ved UiO.

Eriksen peker på et spesielt trekk ved forslaget. Det er noe paradoksalt at Norge blir under lagt EU på dette området, mens EU-medlemet Danmark nylig stemte nei til å delta i mer av  EUs justipsolitkk, noe som innebærer at Danmark antagelig er blant landene som kan velge å ikke delta i den nye grensvakteordningen sammen med Storbritannia og Irland.

– Forslaget stiller Norge i et meget underlig lys. En del av definisjonen på suverenitet er jo nettopp det å kontrollere sine egne grenser, og nå tar jo EU over den jobben, sier Eriksen.

 – Dette er på mange måter en oppfyllelse av det Schengen-samarbeidet var tenkt å skulle være, legger han til og peker på at det kan ligge store økonomiske besparelser i en slik ordning.

EU vil patruljere Norges grenser, dagensperspektiv.no, 11. desember 2015

Publisert 15. des. 2015 15:17 - Sist endret 15. des. 2015 15:17