Ikke bedre med sveitsisk modell

EØS-avtalen er en konstitusjonell katastrofe, sier Eriksen til Dagens Næringsliv. - Vår forskning viser imidlertid at den sveitsiske modellen vil gi akkurat samme effekt.

Foto: Elin Høyland/Dagens Næringsliv

Erik Oddvar Eriksen mener EØS-avtalen er en konstitusjonell katastrofe, men avviser at det er en god ide å si den opp og innta samme posisjon som Sveits.

- Forskningen vår viser at den sveitsiske modellen vil gi akkurat samme effekten, sier han i et intervju med Dagens Næringsliv.

EU ved et veiskille - med ett alternativ

Poenget med EU hele tiden har vært å etablere et mer overnasjonalt organ, påpeker Eriksen.

Det at EU driver fra krise til krise, er i følge ham er et dårlig argument for å sette det europeiske prosjektet tilbake.

- Det er jo derimot krise som må til for å få til endring.

Mer makt til statene vil være en farlig vei å gå, advarer han.

- Da skyver du bare problemene under teppet, og spørsmålet er hva du har å falle tilbake til. Den orden som eksisterte før den europeiske integrasjonsprosessen var ikke særlig stabil. Uten et sterkere EU, får vi vel et sterke Tyskland, sier Eriksen og tilføyer:

- De vellykkede nasjonalstater kom jo på grunn av den europeiske integrasjonsprosessen. Skal vi tilbake til situasjonen før andre verdenskrig, så vær så god.

- Skal vi tilbake til situasjonen før andre verdenskrig, så vær så god, Dagens Næringsliv, 15. august 2015

Publisert 18. aug. 2015 10:44