Oslo-forskere gir britene råd om livet utenfor EU

Mandag publiserte forskere ved ARENA en bok i London om å stå utenfor EU. De tviler på at EØS vil løse britenes lengsel etter selvstendighet, skriver ABC Nyheter.

Statsminister Cameron lovte en historisk folkeavstemming om EU dersom han vant valget i 2015 (bilde: colourbox.com)

«De i Storbritannia som ønsker britisk utmarsj fra EU, «Brexit», har lenge hatt svar på rede hånd om alternativet:

Enten en EØS-avtale etter mønster av Norge, eller en pakke bilaterale avtaler som Sveits har - der de ikke forplikter seg til det automatiske «faxdemokratiet». Stortinget har valgt for Norge. Det vil si å vedta på løpende bånd alle nye lover EU kommer med innenfor EØS-avtalen.

Mandag utga imidlertid en gruppe europaforskere ved Oslo Universitets senter for europastudier, Arena, boka «The European Union's Non-Members Independence under Hegemony?» (Den europeiske unions ikke-medlemmer - uavhengighet under hegemoni?).

Der heller professor Christopher Lord i ett av kapitlene kaldt vann i blodet på dem som ser EØS eller Sveits-løsning som utveier.»

Les hele saken her:

Oslo-forskere gir britene råd om livet utenfor EU, ABC Nyheter, 24. juni 2015

Publisert 26. juni 2015 10:42 - Sist endret 26. juni 2015 10:43