Debatten ingen tør å ta

Vi mangler både prinsipielle demokratidebatter og klare politiske alternativer i Norge i dag, sier Johan P. Olsen i et intervju med Klassekampen.

Norge anses som et av verdens best fungerende demokratier. Likevel advarer den ene utredningen etter den andre om hvor vi er på vei. «Vi tør ikke ta den prinsipielle demokratidebatten», mener Johan P. Olsen, som er aktuell med boka «Folkestyrets varige spenninger».

«På alle internasjonale sammenlikninger rager Norge som et av de best organiserte og mest velfungerende demokratiene i verden. Samtidig har vi på kort tid hatt tre store utredninger som alle er kritiske til det norske systemet og peker på store svakheter. Dette er det svære paradokset.» sier han til Klassekampen.

Olsen viser til at både Makt- og demokratiutredningen (2003), Europautredningen (2012) og 22. juli-kommisjonen har pekt på svakheter ved det norske folkestyret, og at disse rapportene «stiller oss overfor grunnleggende verdivalg». Derfor må vi treffe noen viktige valg, mener Olsen: «Hvordan skal en befolkning på flere millioner styre seg selv? Hvor mye direkte demokrati skal vi ha, hvor mange flertallsavgjørelser? I hvilken grad skal vi ha et legmannsstyre, og i hvilken grad et ekspertstyre? Hva skal aksepteres som ekte uttrykk for folkemeningen?»

Den norske kompromissviljen står i hans øyne i veien for en skikkelig debatt om demokrati. «Vi har ikke prinsipielle debatter. I Norge har vi den store styrke og svakhet at vi tenker pragmatisk, og vi får ting gjort. Heller enn å realisere store idealer og revolusjoner har vi forsøkt å fjerne svakhetene ved systemet gradvis.»

Han er også opptatt av truslene mot demokratiet som nå seiler opp utenfor Norges grenser. «Det skjer dramatiske ting i Europa. I landene rundt oss pågår grunnleggende politiske endringer av hvordan samfunnet er organisert. Spørsmålet er om måten vi er vant til å tenke på, gjør oss forberedt til å møte disse utfordringene.»

Les hele intervjuet her (pdf)

Debatten ingen tør å ta, Klassekampen, 1. mars 2014, s. 48-49.

Publisert 3. mars 2014 12:28 - Sist endret 6. mars 2014 09:05