EØS-avtalen truer demokratiet

- EU-systemet i seg selv er en ny «måte å få demokrati og rettigheter i samklang igjen». Men Norges tilknytning til EU, gjennom EØS-avtalen, er både grunnlovsstridig og undergraver demokratiet, ifølge Europa-forskere fra Universitetet i Oslo, skriver Kureren.

I forbindelse med grunnlovsjubileet har en rekke forskere fra ARENA Senter for europaforskning ved UiO gitt ut omfattende analyser i bokform om hvilken betydning Norges EU-tilknytning har for folkestyret. Konklusjonen er at EØS-avtalen er svært problematisk for demokratiet i Norge.

Les hele artikkelen på kureren.no.

Ny forskning: «EØS-avtalen truer demokratiet», Kureren, 17. januar 2014

Publisert 24. jan. 2014 11:36 - Sist endret 24. jan. 2014 11:52