Dagens grunnlovsdilemmaer

John Erik Fossum og Erik Oddvar Eriksen bidro begge til NRK TVs maratonsending «1814 på 24 timer» som ble sendt i helgen.

NRK sendte ett døgn med forelesninger og innslag fra Eidsvoll i anledning Grunnlovsjubileet i sin sakte-TV-sending «1814 på 24 timer». 

Både John Erik Fossum og Erik Oddvar Eriksen fra ARENA var gjester med hver sine innslag under «Dagens dilemmaer» lørdag ettermiddag (del 14 av 16). Hvor står grunnloven og demokratiet i Norge i dag?

Deres innslag er basert på forskning om EUs konstitusjonelle utvikling og implikasjonene for Norge gjort under NORCONE-prosjektet (Den norske grunnloven i en europeisk kontekst).

Se John Erik Fossum forelese om «Norge og Europa» på NRK nett-TV, 10. mai 2014.

Se Erik Oddvar Eriksen snakke om dagens viktigste grunnlovsdilemmaer på NRK nett-TV, 10. mai 2014.

Publisert 12. mai 2014 09:44 - Sist endret 12. mai 2014 09:46