Grunnloven er uthulet

Mens vi feirer Grunnloven, glemmer vi at den i praksis er satt til side gjennom vår tilknytning til EU, skriver redaktør Erling Rimehaug i Vårt Land og viser til ARENAs grunnlovsprosjekt.

Bilde: Juha Roininen / Statsministerens kontor via Flickr

Redaktøren skriver på kommentarplass i lørdagsutgaven av Vårt Land om forskningen bak den nye boken Det norske paradoks.

« – Norge er så tett innvevd i EU at Norges nåværende tilknytning verken sikrer selvstyre eller medbestemmelse, skriver Erik Oddvar Eriksen og John Erik Fossum i boken Det norske paradoks. Den er resultatet av et av forskningsprosjektene som ble satt i gang i forbindelse med årets feiring av Grunnloven.»

«Forskerne spør med hvilken rett Stortinget har avgitt så mye suverenitet. For å endre Grunnloven kreves det en omfattende prosedyre med to tredjedels flertall og valg imellom. Stortinget kan ifølge Grunnloven avgi en begrenset suverenitet til internasjonale organer, men det må vedtas med tre fjerdedels flertall. Men integrasjonen i EU-systemet blir avgjort ved vanlige flertallsavgjørelser i Stortinget, i de fleste tilfeller uten debatt. – Det kan virke som politikerne prøver å unngå å innrømme at de overfører suverenitet, skriver Eirik Holmøyvik i samme bok. Når dette ikke har ført til store protester eller omfattende debatt, skyldes det nok at folk stort sett er fornøyd med resultatet.»

«Men rent prinsipielt er dette problematisk, mener forskerne. Et helt sentralt prinsipp i demokratiet er at borgerne skal ha medbestemmelse i lovgivningen og at de gjennom valg skal kunne skifte ut de som styrer. Det kan ikke norske borgere i EU. Vi er annenrangs borgere av EU, skriver forskerne – og betegner vår tilknytning til EU som en demokratisk selvskading.»

Les hele kommentaren her (pdf - kun for UiO-ansatte)

Grunnloven er uthulet, Vårt Land, 1. februar 2014, side 2-3

Publisert 3. feb. 2014 10:52 - Sist endret 7. feb. 2014 10:33