EU-paradoks ved Norges grunnlovsjubileum

I forhold til temaets betydning må man si at vi i Norge har få fagmiljøer - og generelt utviser lærestedene for liten interesse for EU og europaspørsmål, sier John Erik Fossum i et intervju med Juristkontakt.

Eriksen og Fossum med boka Det norske paradoks (foto: Henrik Pryser Libell/Juristkontakt)

Erik Oddvar Eriksen og John Erik Fossum er intervjuet i Juristkontakt, et magasin for hele jurist-Norge, om boken Det norske paradoks.

I intervjuet viser de blant annet til at Norge ser på EØS-avtalen som om ingenting har skjedd med EU siden avtalen ble undertegnet i 1993. Imidlertid er EU blitt tettere og tettere integrert. EU gir i dag blant annet mer makt til sine byråer, som vedtar lover uten å gå veien om full enighet innad i unionen. I mellomtiden har mange av medlemslandene endret sine grunnlover for å gi rom for denne integrasjonen. Det har ikke Norge.

«Norge scorer høyt på internasjonale sammenlikninger av demokrati, men det er ingen av disse som tar høyde for "EU-faktoren", at så mange av våre lover blir til utenfor Norges grenser, i organer ingen i Norge har stemmerett på. Ironien blir jo da at EU-borgere som bor i Norge til syvende og sist har mer innflytelse på sin egen hverdag gjennom stemmeretten i Europaparlamentsvalget - og andre EU-landsvalg - enn norske borgere selv har», sier Fossum.

De mener det politiske Norge har gått i vranglås når det gjelder forholdet til EU.

«Alle politiske diskusjoner om EU og Europa ender med spørsmålet om man er for eller mot EU. Det spørsmålet ønsker ingen partier å ta opp for tiden. På den måten blir det lett slik at i den grad EU diskuteres er det i forhold til enkeltsaker, som enkeltdirektiver, men uten at man diskuterer de konstitusjonelle implikasjonene av tilpasningen», fortsetter han.

«Faren ved den norske vranglåsen er at «mangelen på debatt fører til at det blir en stor avstand mellom den folkelige forståelse i Norge om hva EU er og hva som egentlig skjer i Europa, og fører til at vi fortsetter i vår "splendid isolation",» avslutter Eriksen.

Les hele intervjuet her (pdf - kun for UiO-ansatte)

EU-paradoks ved Norges grunnlovsjubileum, Juristkontakt, 2/2014 (februar), s. 30-31

Se også Juristkontakt 2/2014

Publisert 14. mars 2014 11:50 - Sist endret 1. okt. 2018 11:45