Paradoks i jubileumsåret

Vi feirer vår suverenitet, men glemmer at det i økende grad er EUs grunnlov som gjelder i Norge, skriver Erik Oddvar Eriksen i en kronikk i BT.

Grunnloven feires med brask og bram, men det er EUs borgere som fastlegger rommet for norsk selvbestemmelse, skriver Eriksen (Illustrasjonsbilde: colourbox.com)

«2014 står Grunnlovens tegn. Med brask og bram feires den som en stor triumf for demokrati og selvråderett», innleder Erik Oddvar Eriksen.

«Når en tar i betraktning måten Norge er tilknyttet EU gjennom EØS og Schengen, med etableringen av nye tilsyn og EU-byråer som Norge avgir suverenitet til, får vi ikke akkurat inntrykk av nasjonal selvstendighet og demokrati. Norge har avgitt suverenitet uten å få den kompensasjon i form av medbestemmelse som EU-medlemskap gir.»

Det er i følge Eriksen i stigende grad EUs «grunnlov» som gjelder her til lands.

«Det er EUs innbyggere som fastlegger rommet for Norges selvbestemmelse. EU-domstolens avvisning av datalagringsdirektivet (som Norge har sluttet seg til) er en tydelig illustrasjon på forholdet.»

«Det er et paradoks at denne problemstillingen er så lite fremme i jubileumsåret. Her feires det som om de gammeldagse suverenitetsidealer fortsatt gjelder; ennå lever mange i en forestilling om at vi ikke er med i EU. Det er lite interesse for problemet fra media og akademia. Egentlig burde det nå tas initiativ til et grunnlovskonvent hvor en kunne diskutere Grunnlovens status og stilling i dag. Det trengs for å diskutere Norges forhold til EU og for å diskutere den pågående inkorporeringen av menneskerettigheter i Grunnloven.»

Les hele kronikken her

Paradokset i jubileumsåret, Bergens Tidende, 15. mai 2014, s. 42 (pdf - kun for UiO-ansatte)

Publisert 16. mai 2014 13:43 - Sist endret 16. mai 2014 13:43