Norge i integrasjonsfella

Norge har gått i integrasjonsfella, som for tiden ikke har noen utgang, skriver Erik O. Eriksen i Dagens Næringsliv. Både utveien gjennom EU-medlemsskap og gjennom oppsigelse av EØS-avtalen og andre avtaler er sperret.

Besøk på Stortinget av EU-toppene Barroso og Schulz da nåværende Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide var leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomité. (Foto: Stortinget)

«I 2014 feirer vi 200-års jubileum for Grunnloven, samtidig som det er 20 år siden EØS-avtalen ble Norges varige tilknytningsform til Den europeiske union. Erfaringene viser at det er umulig å eksistere i Europa uten på en eller annen måte å bli innvevd i EU», innleder Erik Oddvar Eriksen i sin kronikk i Dagens Næringsliv.

«Norge har gått i integrasjonsfella som for tiden ikke har noen utgang. Veien ut gjennom medlemskap er sperret på grunn av stor EU skepsis. EU er nærmest demonisert i norsk offentlighet, og ingen politiske partier fronter en ny folkeavstemning om medlemskap. Det skal mye til for å endre folkemeningen og noe annet enn folkeavstemning er utenkelig. Den andre veien ut av fella går gjennom oppsigelse av EØS-avtalen og andre avtaler, og er også sperret. Etter alt å dømme kan ikke Norge få en frihandelsavtale som den Sveits har.»

Les hele saken (pdf - kun for UiO ansatte)

Skattlegging uten representasjon, Dagens Næringsliv, 7. januar 2014, side 26

Kronikken er tilgjengelig i sin helhet på Erik Oddvar Eriksens blogg.

Publisert 9. jan. 2014 14:31 - Sist endret 9. jan. 2014 14:57