Lobbylandet

EØS-avtalen er en økonomisk suksess, men en demokratisk katastrofe, sier Erik Oddvar Eriksen i Dagens Næringslivs lørdagsmagasin.

Artikkelen «Lobbylandet» ser nærmere på hvordan Norge «strever med spillet på gangen i Brussel».

«Vi roper hurra for 1814 og 17. mai, men hva er dagens situasjon? Det er ikke spesielt mye igjen av Grunnloven. Den er uthulet og undergravd», sier Eriksen. Han forklarer at Norge i praksis er «underlagt EU-retten på lik linje med EUs medlemsstater». 

Han mener at Norge forsøkte å ivareta sin suverenitet ved å begi seg ut på en alenegang, men at det har virket mot sin hensikt.

«Det er Brussel som har siste ordet, ikke det norske Stortinget eller Høyesterett».

Les hele artikkelen her (pdf - kun for UiO-brukere)

Lobbylandet, DN Magasinet, 8. mars 2014, s. 4-12

Publisert 10. mars 2014 16:07 - Sist endret 11. mars 2014 12:00