Demokratisk selvskading

Novembergrunnloven av 1814 førte Norge inn i union med Sverige. Men unionen var utovervendt, og betydde i realiteten ikke å mye. Forholdet dagens Norge har til EU har derimot en rekke innenrikspolitiske konsekvenser, skriver Erik Oddvar Eriksen i en kronikk i VG.

«I 2014 feirer vi ikke bare at Grunnloven er 200 år, vi kan også markere at EØS-avtalen er 20 år. Ved å stemme nei til EU-medlemskap og gjøre EØS til vår varige tilknytningsform, ble norsk demokrati i realiteten svekket. Med dette valgte Norge en tilknytningsform som skadet den demokratiske styringskjede.»

Les hele kronikken her (pdf - kun for UiO-ansatte)

Demokratisk selvskading, Erik Oddvar Eriksen, VG, 4. november 2014, s. 24-25

Publisert 11. nov. 2014 13:41 - Sist endret 11. nov. 2014 13:41