Grunnloven og demokratiet må tas på alvor

Vi tar ikke Grunnloven på alvor slik vi har oppført oss siden 1994, sier Erik O. Eriksen til Nationen. Det er ikke Norges Grunnlov, men EUs som i stigende grad faktisk gjelder her til lands.

Prof. Erik O. Eriksen, senterleder ved ARENA og leder for forskningsprosjektet Den norske grunnloven i en europeisk kontekst sammen med Prof. John Erik Fossum, er intervjuet i en artikkel om grunnlovsjubileet i Nationen.

«Eg meiner Grunnlova bør endrast, men det er det ingen som snakkar om. Vi diskuterer Grunnlova som symbol og som historisk storleik, men ikkje noko som skal ha betydning i dag», sier Eriksen til Nationen.

«Eg synest ikkje vi tek Grunnlova på alvor slik vi har oppført oss etter 1994. Politikarane har overført meir suverenitet og knytt oss stadig nærare EU gjennom vanlege fleirtalsvedtak i Stortinget og utan å endre Grunnlova. Eg håpar dei tek både Grunnlov og demokrati meir på alvor framover enn det dei har gjort til no.»

Les hele saken (pdf - kun for UiO ansatte)

Flaggar ut makta, Nationen 10. januar 2014, side 16-19

Publisert 10. jan. 2014 15:35