Forskere mener EØS truer demokratiet

Norges tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen er en av de største truslene mot demokratiet, mener Erik Oddvar Eriksen og John Erik Fossum ved ARENA, og blir gjengitt i flere aviser.

I praksis setter EØS-avtalen grunnloven til side, konkluderer forskere fra ARENA Senter for europaforskning i boka «Det norske paradoks: Om Norges forhold til Den europeiske union». EØS-avtalen var alternativet til EU-medlemskap, men konklusjonen er at den norske selvråderetten ikke ble bevart.

«Med denne tilknytningsformen til EU har Norge i realiteten oppnådd det motsatte av det som var hovedhensikten med å stemme nei», kommenterer professor Erik Oddvar Eriksen på ARENAs egne nettsider. EU-samarbeidet er i konstant utvikling, noe som også utvider EØS-avtalen til stadig nye områder uten at norske folkevalgte er med og bestemmer.

Forskere mener EØS-avtalen truer demokratiet, Adresseavisen, 21. januar 2014, side 22 (pdf - kun for UiO-ansatte)

Forskere mener EØS truer demokratiet, Nationen, 21. januar 2014, side 6 (pdf - kun for UiO-ansatte)

EØS-avtalen: – Truer demokratiet, Stavanger Aftenblad, 21. januar 2014, s. 13 (pdf - kun for UiO-ansatte)

Forskarar meiner EØS-avtalen truar demokratiet, Hallingdølen, 21. januar 2014, s. 9 (pdf - kun for UiO-ansatte)

Publisert 24. jan. 2014 11:42 - Sist endret 24. jan. 2014 11:53