EØS-avtalen truer demokratiet

Vår spesielle tilknytning til EU er en av de største truslene mot norsk demokrati i dag, mener forskere. Hele tre fjerdedeler av EUs lover gjelder automatisk oss.

Foto: Stortinget via Flickr

– I praksis setter EØS-avtalen Grunnloven til side. Selv om vi stemte nei i 1994, lyktes vi ikke med å bevare den norske selvråderetten.

Det mener professorene John Erik Fossum og Erik Oddvar Eriksen ved ARENA Senter for europaforskning, som er redaktører for boka Det norske paradoks: Om Norges forhold til Den europeiske union

Det er lagt opp til en storstilt 200-årsfeiring av den norske Grunnloven, som en hyllest til demokrati og folkestyre

– Vi må benytte anledningen til å se framover, og diskutere hvordan Grunnloven er relevant i dag, sier Fossum. Han synes forskningen og debatten rundt jubileet i for stor grad domineres av tilbakeskuende perspektiver.

For grunnlovsjubileet sammenfaller med en annen årsmarkering: Det er 20 år siden EØS-avtalen trådde i kraft.

– Med denne tilknytningsformen til EU har Norge i realiteten oppnådd det motsatte av det som var hovedhensikten med å stemme nei, sier Eriksen.

Les hele artikkelen på forskning.no.

– EØS-avtalen truer demokratiet, forskning.no, 20. januar 2014

Publisert 24. jan. 2014 10:52 - Sist endret 25. juni 2018 20:16