Suvereniteten utfordres

Jarle Trondal uttaler til Ukesavisen Ledelse at vi på sikt kan få en svekkelse av norske politikeres myndighet til å definere hvordan EU-regler skal tolkes. Dette utfordrer den parlamentariske styringskjeden.

Atomium, Brussel.

Foto: Colourbox.

I takt med at EU-integrasjonen blir realitet på stadig flere områder ser man en utvikling i retning av at stadig flere EU-byråer og tilsyn selv ønsker å gå inn og definere hvordan det europeiske regelverket skal tolkes på områder som tidligere var overlatt til nasjonalstatene. Også EØS-nasjonen Norge merker dette nå på kroppen, skriver Ukeavisen Ledelse 22. august.

Forskning fra Jarle Trondal og Morten Egeberg tilsier at en utvikling i retning av en slik praksis kan være med på å utfordre den «parlamentariske styringskjeden» vi har innarbeidet i Norge. Styringskjeden sier at departementet skal kunne sende signaler til direktorater og tilsyn om hvordan felles europeiske regler skal brukes i praksis. Samtidig står departementet ansvarlig overfor både regjering og storting.

– Når EU-organer overtar stadig mer av tolkningen av regelverket i konkrete saker i nasjonalstatene, kan man oppleve at EU-organene tolker regelverket annerledes enn nasjonale byråkrater i departementene. Slik kan man på sikt få en svekkelse av den myndigheten norske politikere har til å definere hvordan EU-regler skal tolkes, sier Trondal. Trondal peker på at Norge ønsker å være med i den lange rekken nye tilsyn og byråer som dukker opp i EU, inkludert det nye, europeiske finanstilsynet, og at vi i stor grad er positive til de fleste av reglene som de nye EU-byråene håndhever. Derfor er det foreløpig det prinsipielle ved at råderetten kan være i ferd med å overdras til Brussel som Trondal mener er mest problematisk.

Les hele saken her (pdf - tilgang kun for ansatte ved UiO)

Suvereniteten utfordres, Ukesavisen Ledelse, nr. 31, 22. august 2014, s. 28-29.

Publisert 28. aug. 2014 10:00