Mot en felles europeisk forvaltning?

Morten Egeberg og Jarle Trondal skriver i Stat & Styring at norske direktorater og tilsyn har direkte samarbeid med EU-kommisjonen og EU-byråer, i likhet med hva som er tilfellet for tilsvarende forvaltningsorganer i EUs medlemsland.

Eurotower

Eurotower i Frankfurt er hovedkvarteret bland annet for EUs finansorganer. Nasjonale direktorater- og tilsyns innveving i EUs administrasjon og nettverk har konsekvenser for handlingsrommet i nasjonal forvaltningspolitikk. Foto: Chaouki Kamboua.

«Til tross for EUs overnasjonale karakter på de fleste politikkområder, har det likevel vært vanlig å si at medlemsstatene nyter en form for administrativ suverenitet. Med dette menes at selv om EUs politikk (for eksempel i form av lover) kommer i stand på en overnasjonal måte, har det likevel i hovedsak vært opp til nasjonale myndigheter å stå for den pålagte gjennomføringen. Ved at EUs lover i stor grad har vært gitt i form av direktiver, kan dette ha gitt overnasjonale myndigheter betydelig rom for tilpasning  i iverksettingsfasen», skriver de to i sin artikkel.

Artikkelen er en kortform av Egeberg og Trondals kapittel «Nasjonal administrativ suverenitet - myte eller realitet?» i Erik Oddvar Eriksen og John Erik Fossums bok Det norske paradoks (2014).

Les artikkelen her (pdf - kun for UiO-ansatte)

Mot en felles europeisk forvaltning, Stat & Styring - Tidsskrift for politikk og forvaltning, 2/2014, s. 48-50.

 

Publisert 30. juni 2014 13:37 - Sist endret 21. aug. 2014 15:32