Det umyndige Norge

I jubileumsåret for grunnloven slenger Europa-forskere hansken i bakken, skriver redaktør Per Anders Madsen i Aftenposten og viser blant annet til to ferske bøker fra ARENA.

Vi kommer aldri til å gå i noe 17. mai-tog for EØS, skriver Madsen (Illustrasjonsbilde: colourbox.com)

«I jubileumsåret for grunnloven slenger Europa-forskere hansken i bakken. EØS-avtalen var ment som en midlertidig ordning, i det lange løp er den demokratisk selvskading», innleder Aftenpostens redaktør Per Anders Madsen i avisens søndagsutgave.

«Vi kommer aldri til å gå i noe 17. mai-tog for EØS. De fleste har et halvsløvt forhold til den mest omfattende avtalen Norge noen gang har inngått.»

«Ingen nasjonale fellesskap er fullt ut suverene til å bestemme sine egne handlingsbetingelser og ingen stater bestemmer eksklusivt hva som skal gjelde for egne borgere, poengterer professor Erik Oddvar Eriksen ved ARENA, Senter for europaforskning, i den ferske boken Det norske paradoks.»

Madsen viser også til ARENA-forelesningen med Vidar Helgesen, og karakteriserer hans tale som «en velformulert dokumentasjon på den altoverskyggende pragmatisme som har styrt Norges forhold til EU».

«Nestoren i norsk statsvitenskap, Johan P. Olsen, skriver om det han kaller demokratialarmer i sin nye bok, Folkestyrets varige spenninger. Han minner blant annet om hvordan Stortingets stilling er svekket på alle de områder som påvirkes av EU-tilpasningen og etterlyser en prinsipiell demokratidebatt. Den hansken bør plukkes opp. Den lange reisen har ennå ikke avklart om vi er objekt eller subjekt i historien», avslutter redaktøren.

Les hele artikkelen her

Det umyndige Norge, Aftenposten, 9. mars 2014, s. 2-3 (pdf - kun for UiO-ansatte)

Publisert 10. mars 2014 16:32 - Sist endret 11. mars 2014 11:52