Akademisk alenegang

I en anmeldelse av boken Det norske paradoks i Bokmagasinet til Klassekampen, oppsummerer Jo Stein Moen at boken er «et verdifullt bidrag til den evige diskusjonen om Norge og EU».

Det norske paradoks kom ut på Universitetsforlaget i januar 2014

Boken Det norske paradoks, redigert av ARENAs Erik Oddvar Eriksen og John Erik Fossum, tar for seg hvilken betydning Norges EU-tilknytning har for folkestyret, og hvordan denne tilknytningen påvirker forutsetningene for et konstitusjonelt demokrati.

Boken ble anmeldt av Jo Stein Moen i Klassekampens Bokmagasin 15. februar 2014. I følge anmelderen fremstår boken som «faglig og politisk på samme tid».

Moen skriver: «På bokomslaget stiller Universitetsforlaget spørsmålet "Er Norges EU-tilknytning i det hele tatt forenelig med demokratiske prinsipper?" Svaret er nei, skal man tro flere av Europaforskerne, som etterlater lite tvil om EØS-avtalens svakheter. Norges handlefrihet og handlingsrom, samt de demokratiske utfordringene i EU, selv betegnet som "et eksperiment uten forbilde som vi er vitne til i Europa", kunne vært viet mer plass.»

Les hele anmeldelsen her (pdf - kun for UiO-ansatte).

Akademisk alenegang, Klassekampen Bokmagasinet, 15. februar 2014, s. 9.

Publisert 25. feb. 2014 22:12 - Sist endret 27. feb. 2014 14:12