Kunnskap til besvær

EU er bra for britene, viser første rapport om maktforholdet mellom London og Brussel. Resultatet av to års utredning kan bli et dobbelt dilemma for David Cameron, skriver Helene Sjursen i Morgenbladet.

Storbritannias statsminister David Cameron står overfor et dobbelt dilemma. Her fra et EU-toppmøte i 2011. (Bilde: colourbox.com)

"Britene skal bruke to år på å utrede hva medlemskapet i EU betyr for landets interesser. Å bestille en offentlig utredning er en velkjent metode for å fjerne betente spørsmål fra dagsordenen. Hittil ser det imidlertid ut til at Camerons hodepine heller vil øke enn forsvinne i takt med funnene", skriver Helene Sjursen.

Cameron ønsker å flytte deler av EUs makt tilbake til nasjonalstaten, og ønsker et mer fleksibelt EU der statene står friere til å velge hva de vil være med på. "Problemet for Cameron er at det så langt ikke er funnet resultater som passer overens med den kursen han hittil har staket ut for Storbritannia", påpeker Sjursen.

"Cameron har varslet en folkeavstemning om britenes forhold til EU dersom hans regjering blir gjenvalgt i 2015. Hvis han fortsetter å kreve mer fleksibilitet og mer nasjonal makt, kan det se ut til at han taler mot bedre vitende." Hvis han derimot endrer kurs, må han få både partifeller og folket med seg. "Begge deler kan bli en umulig øvelse", konkluderer Sjursen.

"Kunnskap til besvær", Helene Sjursen, Morgenbladet, 15. november 2013.

Publisert 15. nov. 2013 12:13