Sauser sammen begreper

Utenriksministeren sauser sammen begreper når han ønsker å utfordre skillet mellom altruisme og egeninteresse, skriver Helene Sjursen i Morgenbladet.

Utenriksministeren blander begreper, mener Sjursen (Foto: Joon Grane Hetland, Utenriksdepartementet)

Utenriksdepartementet har gjennom Refleksprosjektet utydeliggjort det grunnleggende skillet mellom det sivile samfunn og staten. Den offentlige sfære, hvor debatten foregår, skal være et statsfritt rom, skriver Sjursen. Videre påpeker hun at fokuset på konsensus omkring norsk utenrikspolitikk skaper uklarhet rundt hvor mye kritisk refleksjon som faktisk oppfattes som ønskelig. Endelig peker hun på at utenriksminister Espen Barth Eide blander sammen begreper som altruisme, egeninteresse og folkeretten i sitt innlegg i forrige nummer av Morgenbladet.

"Sauser sammen begreper", Helene Sjursen, Morgenbladet, 14. juni 2013.

Publisert 14. juni 2013 12:25 - Sist endret 14. juni 2013 12:29