Når de store går bilateralt

En handelsavtale mellom USA og EU betyr ikke nødvendigvis at håpet om et multilateralt regelverk er dødt, skriver Helene Sjursen i Morgenbladet. Norske aktører har tatt til orde for at Norge bør inngå en lignende handelsavtale med USA.

Photo: Colourbox.com

Forhandlingene om en bilateral handelsavtale mellom EU og USA peker mot en form for regionalisering, "som ikke nødvendigvis står i motsetning til multilateralisme, såfremt de regionale blokkene samarbeider seg imellom. Handel skaper som kjent også gjensidig avhengighet", skriver Sjursen.

Prosessen avdekker imidlertid en dypere uenighet i EU "om hvilken økonomisk politikk som bør føres og om EU skal ha ambisjoner om politisk integrasjon og ikke bare økonomisk deregulering. Det ventes at de EU-landene som i dag sliter økonomisk, vil være skeptiske til å gå med på store reduksjoner i handelsbarrierer."

Europakommisjonens president, José Manuel Barroso, som har vært en sterk pådriver for en transatlantisk handels- og investeringsavtale, kan bare sørge over at Norge ikke er EU-medlem, fortsetter Sjursen. Han ville møtt begrenset motstand fra den nye Solberg-regjeringen. I følge den ferske regjeringserklæringen blir det en utenrikspolitisk målsetning å bidra til «en friest mulig verdenshandel», uten forbehold. 

Enkelte frykter dessuten at forhandlingene, hvis de lykkes, vil skape problemer for dem som er utenfor de nye blokkene. Norske aktører har derfor tatt til orde for at Norge bør vurdere å forhandle om en lignende avtale med USA.

"Når de store går bilateralt", Helene Sjursen, Morgenbladet, 11. oktober 2013.

Publisert 11. okt. 2013 10:25 - Sist endret 11. okt. 2013 11:23