Makt ut av Stortingets sal

Løftet fra både Høyre og Arbeiderpartiet om å føre en aktiv Europa-politikk hopper bukk over det grunnleggende problemet i Norges tilknytning til EU, skriver Helene Sjursen i Morgenbladet.

Illustrasjon: Siv Dolmen/Morgenbladet

I en demokratisk rettsstat forventes de som er uenige i sak å akseptere utfallet når beslutningen er tatt gjennom en prosedyre som alle er enige om, skriver Helene Sjursen. Stortingets bruk av Grunnlovens paragraf 26 og simpelt flertall i saker som gjelder overføring av suverenitet til EU befinner seg i beste fall på usikker juridisk og normativ grunn.  

"Advarselen om at det ville være uheldig hvis man gjorde det vanskeligere for Norge å delta i forpliktende europeisk samarbeid er kanskje spesielt problematisk. Den mer enn antyder at realpolitiske vurderinger bør trumfe Grunnlovens prinsipper. Hva skal vi da med en grunnlov?"

"Makt ut av Stortingets sal", Helene Sjursen, Morgenbladet, 6. september 2013.

Publisert 11. sep. 2013 12:06 - Sist endret 9. okt. 2013 13:18