Militante motsetninger

EU vakler videre i arbeidet med å utvikle en felles forsvarspolitikk, skriver Helene Sjursen i Morgenbladet.

"Hvem trenger Nato når man har EU?" spurte sveriges forsvarsminister Karin Enström nylig. Her i samtale med sjefen for Det europeiske forsvarsbyrå, Claude-France Arnould (Foto: Rådet for den europeiske union)

Norges syn på EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk har ikke vært fritt for selvmotsigelser, i følge Sjursen.

"Skepsisen til EUs evne til å lykkes med ambisjonene om å utvikle en felles sikkerhets- og forsvarspolitikk har vært markant. Samtidig har det vært klart at norske myndigheter ville være glad til hvis en slik felles sikkerhetspolitikk aldri ble realisert. På tross av dette har norske myndigheter ved hver korsvei i utviklingen av EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk forsøkt å få være med på så mye som mulig av det som skjedde.

De har altså svært gjerne villet være med i EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk, selv om de lenge trodde den ikke kom til å bli noe av og også håpet at hele prosjektet skulle feile."

"Militante motsetninger", Helene Sjursen, Morgenbladet, 26. juli 2013.

Publisert 6. aug. 2013 11:45