Refleksjon i UDs favntak

Den store debatten om norsk utenrikspolitikk skulle aldri vært ledet av staten selv, skriver Helene Sjursen i Morgenbladet.

Etter syv år med Utenriksdepartementets Refleksprosjekt er det fremdeles like uklart hvilket "vi" det er lederen for Stortingets utenriks- og forsvarskomité og utenriksministeren snakker om.

Dette prosjektet kunne tjent på å bedre respektere arbeidsdelingen mellom det sivile samfunn og staten. Her blandes interesser og makt, verdier og politikk i en salig grøt som gjør at konspirasjonsteoretikerne får lett spill. De vil raskt kunne konkludere at her har makten bare vært ute etter å legitimere og opprettholde seg selv, konkluderer Sjursen.

"Refleksjon i UDs favntak", Helene Sjursen, Morgenbladet, 31. mai 2013.

Publisert 31. mai 2013 09:18 - Sist endret 31. mai 2013 11:26