Et evig reformarbeid

En reform er som en organisme, og over ti år vil den bevege seg, sier Åse Gornitzka i et intervju med Forskerforum.

Illustrasjonsbilde: colourbox.com

Etter ti år med kvalitetsreform spør Forskerforum hva vi vil med reformer.

«Ideen om reform er i utgangspunktet tilsynelatende ganske enkel – en reform kan sees som bevisste og aktive forsøk for å endre trekk ved en sektor eller organisasjon. Man har noen mål man vil oppnå, og reformer skal skape minst mulig avstand mellom mål og faktiske resultater», sier Åse Gornitzka til Forskerforum.

«Selv om utgangspunktet er enkelt, er reformer sjelden enkle å gjennomføre. Mye av det som skjer i en sektor eller en institusjon, er ikke nødvendigvis en effekt av reformer. Samtidig fører ikke all reform til forventet endring», påpeker hun.

«Det er vanskelig å ha full innsikt i sammenhengen mellom problemer og løsninger og ha kontroll over reformprosessen. Det ser vi også for kvalitetsreformen», sier hun og understreker at hun ikke er med i evalueringsarbeidet.

Les hele intervjuet her

Et evig reformarbeid, Forskerforum.no, 11. juni 2013

Publisert 18. feb. 2014 11:12 - Sist endret 26. mars 2014 22:00